Reservering staat niet op de afrekening

Reservering staat niet op de afrekening

Je hebt een afrekening gemaakt maar een bepaalde boeking, of meerdere boekingen komen er niet op te staan.
Kijk dan even bij je provisietype. De datum kan verlopen zijn.

Als je bij de desbetreffende reservering op ''bewerk reservering'' klikt, zie je bij provisietype: ''provisie ... %'' staan.Ga daarna naar geavanceerd > instellingen > provisietype en klik bij de desbetreffende provisie op > bewerk. De datum is niet meer geldig.
Verruim de datum en doe een herberekening op dezelfde manier zoals je al eerder hebt gedaan, dan komt deze wel in de
definitieve afrekening tevoorschijn. 
  • Related Articles

  • Toeslag staat niet op verrekening

   Als een toeslag niet tevoorschijn komt op een afrekening voor een huiseigenaar, dan kan de oorzaak zijn dat de toeslag nog niet is aangevinkt bij de provisie. Kijk eerst bij de desbetreffende reservering om wat voor provisietype het gaat. Ga dan ...
  • Toeslag komt niet op afrekening eigenaar

   Hoe kan het dat sommige toeslagen niet op de afrekening voor de eigenaar staan? Dit kan komen doordat de toeslag niet is aangevinkt, dus de eigenaar krijgt ze dan ook niet te zien. Ga naar: geavanceerd > provisietypes > provisietype desbetreffende ...
  • Eén reservering van afrekening verwijderen

   Je hebt een afrekening waar meerdere reserveringen op staan. Daarvan wil je één reservering verwijderen. Ga naar: de desbetreffende reservering > bewerk reservering > provisietype op ''geen'' zetten > factuur herberekenen
  • Eén reservering van afrekening verwijderen

   Je hebt een afrekening waar meerdere reserveringen op staan. Daarvan wil je één reservering verwijderen. Ga naar: de desbetreffende reservering > bewerk reservering > provisietype op ''geen'' zetten > factuur herberekenen
  • Toeslag komt niet tevoorschijn

   Het kan voorkomen dat je toeslag niet tevoorschijn komt tijdens het boeken.  Ga dan naar: objectbeheer > toeslagen > bewerk > kijk bij de geldigheidsdatum en verruim deze. De toeslag kan ook nog niet gekoppeld zijn aan het desbetreffende object. Ga ...